Integriteitsbeleid

Het integriteitsbeleid

Met het integriteitsbeleid zet vzw JET zich in om een veilige, respectvolle en ondersteunende omgeving te bieden waarin jongeren kunnen groeien en zich ontwikkelen. Door de gedragscodes van respect en inclusie, veiligheid en vertrouwen, eerlijkheid en transparantie, ondersteuning en samenwerking, verantwoordelijk gedrag, proactieve probleemoplossing, en leren en ontwikkelen centraal te stellen, bouwen we aan een toekomst waarin elke jongere de kans krijgt om zijn of haar potentieel te verwezenlijken. Samen werken we aan een wereld waarin jongeren de ruimte en de middelen krijgen om hun toekomst actief vorm te geven.

Onze API

Naast deze maatregelen heeft vzw JET ook een Aanspreekpersoon Integriteit (API). De API is de persoon die je kan contacteren in onze organisatie als er sprake is van een integriteitsschending. Dat is elke vorm van lichamelijk, seksueel, moreel of psychisch gedrag waarvan jij vindt dat het over jouw grens gaat of over de grens van iemand anders. De API staat klaar om je te ondersteunen en te begeleiden bij het melden van integriteitsschendingen en zorgt ervoor dat jouw melding vertrouwelijk wordt behandeld.

Share This :

Adres

Nieuwsbericht

© Copyright  2024 . Alle rechten voorbehouden aan vzw JET

© Copyright  2024 . Alle rechten voorbehouden aan vzw JET